Cursul s-a încheiat. Începe concursul!

În perioada 16 – 29 august 2011 Biroul de Coordonare Metodică şi Formare Profesională a Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” din Iaşi a organizat cele 3 serii de cursuri propuse prin proiectul Bibliomarket: marketingul serviciilor de bibliotecă, proiect câştigător al ediţiei din martie 2011 a concursului ” Instruieşte-ţi comunitatea“.  Cursurile au avut o durată de 3 zile pentru fiecare serie. În total au fost instruiţi un număr de 28 de bibliotecari din biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ.
Ideea unei iniţiative de formare profesională în această direcţie a pornit de la constatarea unei breșe atât în cunoștințele și abilitățile bibliotecarilor din județ cât și în oferta de formare accesibilă acestora. Suportul de curs a fost conceput de cei 2 traineri care au livrat cursul, Bogdan Ghiurco şi Diana Ghiorghieş, ţinând cont de nevoile de instruire în domeniu semnalate la bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţ şi adaptat la specificul muncii lor şi a tipului de biblioteci din care provin.
Finanţarea oferită prin concursul “Instruieşte-ţi comunitatea”, în valoare totală de 1162, 9 dolari a făcut posibilă tipărirea în condiţii foarte bune a suportului de curs şi a materialelor didactice pentru fiecare cursant, precum şi decontarea transportului, a mesei de prânz şi a pauzelor de cafea pentru cursanţi.

Au fost, pentru fiecare serie în parte, 3 zile pline. Multe cunoştinţe noi, foarte multe aplicaţii practice, exerciţii individuale şi în echipă. Atmosfera din timpul cursului a fost una care a favorizat comunicarea, schimbul de idei şi de experienţe, creativitatea şi depăşirea tiparelor.
După ce s-au familiarizat cu câteva noţiuni generale despre marketing, despre importanţa misiunii şi viziunii bibliotecii publice, bibliotecarii au învăţat cum să facă o analiză a bibliotecii unde lucrează, cum să afle nevoile comunităţii, cum să îşi construiască o identitate a bibliotecii (prin logo şi slogan), cum să îşi promoveze biblioteca printr-o mai bună comunicare cu mass-media, prin intermediul blog-ului, prin afişe, fluturaşi, pliante, cum să transforme ambientul bibliotecii într-unul mai prietenos şi mai atrăgător pentru public şi cum să realizeze un plan de marketing.

Începând din prima oră de curs, bibliotecarii au fost provocaţi să încerce să privească biblioteca şi munca lor de bibliotecar prin ochii publicului, a membrilor comunităţilor pentru care lucrează. Priveşte prin ochii lor este, de altfel, sloganul sub care s-a desfăşurat cursul. La absolvire, toţi participanţii au primit, în mod simbolic, o pereche de ochelari cu lentile colorate, inscripţionaţi cu acest slogan, pentru a încerca, odată întorşi în bibliotecile lor, să privească fiecare acţiune întreprinsă de bibliotecă prin ochii utilizatorilor pentru care există biblioteca publică.
Cursurile, aşa cum au fost prevăzute în proiect, s-au încheiat. Dar, pentru ca participarea la curs să nu rămână doar o experienţă punctuală, echipa de proiect din cadrul Biroului de Coordonare Metodică şi Formare Profesională a Bibliotecii Judeţene a instituit un sistem de follow-up, menit să îi motiveze şi să îi ajute pe bibliotecarii din judeţ să pună în aplicare cele învăţate la curs. După cum au fost anunţaţi la finalizarea cursului, toţi absolvenţii de Bibliomarket sunt invitaţi să participe la un concurs de logo şi slogan al bibliotecii unde lucrează. Cele mai bune 3 propuneri de logo şi slogan vor fi recompensate cu unul dintre următoarele premii:
– Asistență, din partea Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională, în scrierea unei aplicații pentru următoarea ediție a Concursului de Participare Comunitară organizat de IREX România, în cadrul Programului Național Biblionet;
– Livrarea unui curs pentru comunitate de maxim 3 zile, în biblioteca de unde provine câștigătorul, de către trainerii din cadrul Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională;
– Asistență, din partea Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională în conceperea unui set de instrumente de evaluare a nevoilor comunității.
Termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 1 noiembrie 2011 iar căștigătorii vor fi anunțați pe 7 noiembrie 2011. Mai multe detalii despre concurs găsiţi aici.
Iată mai jos şi câteva articole despre experienţa participării la cursul Bibliomarket, reflectată pe blogurile a 3 biblioteci publice din judeţ: Hârlău, Popricani şi Trifeşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *