Blogul Bibliotecii Publice Ciurea

Azi dimineață, când am intrat pe Y! Messenger, am găsit un link off-line de la colega Maria Zamfirache, de la Ciurea. Ăsta: http://bibliotecapublicaciurea.wordpress.com/. Fără alte comentarii.

M-am prins că e vorba despre un blogul pe care ni l-a promis de mai demult, dar mă așteptam să fie un schelet, o încercare. Ei bine, nu. Maria a realizat un blog aproape complet, la care cred că a muncit serios din vreme. Mi-a plăcut la el faptul că are afișat pe coloana din stânga, mereu la îndemână, programul de funcționare, dar mai ales paginile cu Activitățile bibliotecii și cea Despre bibliotecă. Pentru un utilizator, cred, e esențial să poată citi despre serviciile oferite de biblioteca publică de la el din localitate (ce publicații are la dispoziție, câte, ce manifestări s-au făcut pentru comunitate până acum etc.).

De asemenea, pentru un utilizator al bibliotecii și cititor al blogului bibliotecii este flatant un alt lucru pe care îl regăsim pe blogul Bibliotecii Publice Ciurea, un lucru inedit, de altfel: pagina Portret de utilizator, în care Maria promite că vor apărea cei mai fideli utilizatori, pentru care biblioteca a avut sau are un rol important în formarea lor ca oameni. Așteptăm cu mare interes dezvoltarea acestei secțiuni.

Felicitări, Maria!!!

Bibliopuls nr. 3

A apărut numărul al treilea din Buletinul informativ al Biroului de Coordonare Metodică și Formare Profesională al Bibliotecii Județene Gh. Asachi Iași.

Îl puteți descărca de AICI.

Tema acestei ediții este Biblioteci pentru comunitate, iar spre a vă deschide apetitul am selectat pentru mai jos un text absolut excelent al colegei noastre Diana Ghiorghieș. Lectură plăcută!

 

Azi am fost la bibliotecă!

Avertisment: orice asemănare cu personaje şi fapte reale este recomandabilă şi voit întâmplătoare.

1. Azi am fost la bibliotecă. Desigur, pe drum mi-am amintit că aveam de restituit nişte cărţi, dar adevărul e că m-am dus:

– să îl bat pe adversarul meu cel mai de temut, azi e întâlnirea săptămânală de la clubul de şah;

–  să învăţ şi eu să îmi fac un cont de Facebook;

– să mă înscriu la cursul de engleză, începe săptămâna viitoare;

– să cumpăr nişte mărţişoare de la expoziţia cu vânzare (desigur, pe cele făcute de soră-mea);

– să văd filmul de joi, m-am uitat pe IMBD şi pare interesant; aş putea să-l văd şi acasă, dar ştiu sigur că or să fie acolo şi vreo două cinefile de la mine din clasă;

– să mă interesez pentru tata de cum se completează formularul APIA;

 

2. Azi n-am reuşit să ajung la bibliotecă. Nu în timpul zilei, înainte de ora închiderii. Aşa că m-am dus seara. În pijamale. De acasă, pe net. Am intrat ca:

– să îmi fac şi eu rezervare la cartea pe care vreau să o citesc de jumătate de an;

– să văd fotografiile de la petrecerea de Halloween, de la bibliotecă;

– să văd dacă au postat, în sfârşit, filmuleţul de la Hai pe net!, unde sunt personaj principal;

– să văd dacă au anunţat ora la care începe mâine cursul de dans modern,  n-am voie să-l ratez.

 

3. Mâine trebuie să nu uit:

– să îi spun tatei ce simplă e toată chestia cu formularele APIA, se descurcă el şi fără mine;

– să o întreb pe mama dacă nu vrea să meargă la concursul de gătit de care mi-a zis doamna bibliotecară;

– să văd cine o să fie la vară în echipa de voluntari, poate mă duc şi eu.

 

(Indicaţie: alegeţi una sau mai multe variante de răspuns)

 

Diana Ghiorghieș

Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași

Programul de burse universitare Roma Memorial

PROGRAMUL DE BURSE UNIVERSITARE “ROMA MEMORIAL” 

Fondul de Educaţie pentru Romi (REF)
Instrucţiuni de Aplicare pentru Anul Academic 2011-2012

Aplică aici

Prezentarea generală a programului

Fondul de Educaţie pentru Romi/Programul de Burse (REF/SP) anunţă al doisprezecelea  an de Burse Universitare “Roma Memorial” destinate studenţilor romi la nivel universitar. Fondurile pentru primii doi ani din cadrul acestui program au provenit din aurul confiscat de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi deţinut de Forţele Aliate. Institutul pentru o Societate Deschisă, beneficiind de sprijinul Fundaţiei C.S. Mott, a fost principala sursă de finanţare a programului pentru cel de-al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea an al existenţei sale. Începând cu al şaselea an sprijinul financiar se datorează în principal REF.

Premiile Bursei Academice Roma Memorial REF

Valoarea subvenţiei anuale a bursei RMUSP este calculată pe baza a 80 de Euro pe o lună academică. Bursele RMUSP trebuie acopere cheltuieli legate de manuale, taxele de examen şi parţial cheltuielile de trai. În cazul în care fondurile permit, RMUSP poate, la discreţia sa, să acopere de asemenea cheltuielile de şcolarizare parţiale sau taxa integrală. Cu toate acestea, suma totală a subvenţiei nu trebuie în niciun caz să depăşească valoarea combinată de 800 de Euro pe an universitar, plus taxa de şcolarizare. Vă rugăm să reţineţi că nu există nici o garanţie că valoarea bursei va acoperi instruirea parţială sau totală pentru un aplicant care a primit bursa. Bursele nu sunt atribuite în mod automat pentru următorul an universitar, dar bursierii pot aplica pentru reînnoire cu condiţia de a încheia cu succes anul universitar precedent.

1. Criteriile de Eligibilitate pentru Aplicanţi

Criteriile de concurs REF/Program bursier sunt prescripţiile de bază pentru măsurarea capacităţii şi aptitudinii candidaţilor. Aplicaţiile vor fi clasate luând în considerare criteriile referitoare la studiile necesare, starea completă a documentelor trimise, precum şi respectarea termenelor limită. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate nu pot să participe în continuare la concurs pentru niciuna dintre programele fondului.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să îşi declare deschis aparteneţa la romi şi să dorească să apară ca rom în public
să fie admis la universitatea de stat a ţării sale sau a ţării de reşedinţă sau să participe la concursul de admitere pentru anul şcolar următor, la cursul de zi. Persoanele care în timpul înaintării aplicaţiei nu au fost încă admişi la universitate, dar preconizează începerea studiilor în anul şcolar următor, pot concura deasemenea la bursă. Vă rugăm să luaţi în considerare că ţăra a cărei cetăţenie candidatul o deţine sau ţara de reşedinţă a candidatului trebuie să fie una din următoarele: Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Slovacia, Serbia şi Turcia
respectă termenele de înscriere stabilite
să îşi definitiveze studiile prin obţinerea unei diplome de bază-, de masterat- sau de doctorat
să trimită formularele de înscriere completate
să includă în aplicaţie scrisoarea sa de motivaţie, în care să detalieze obiectivele studiului şi/sau capacităţile, respectiv să demonstreze consacrarea şi motivaţia sa faţă de învăţătură
să trimită un eseu în care să trateze cele mai importante probleme cu care se confruntă romii în ţara respectivă, să prezinte detailat modul în care aceste probleme afectează comunităţile locale, precum şi modalităţile prin care acestea ar putea fi soluţionate
să anexeze copia oficială a carnetului de studii pentru fiecare an şcolar absolvit până acum, inclusiv ultimul semestru (septembrie-decembrie) al anului şcolar 2010-2011. În cazul în care candidatul în ultima vreme nu a fost student/elev, va anexa copiile ultimelor certificate sau diplome obţinute.
să trimită cel puţin o scrisoare de recomandare detailată, meritoare, care să prezinte rezultatele de studiu ale candidatului şi/sau activităţile extraşcolare
să autentifice prin semnătura sa electronică paragraful cu titlui Obligaţiile contractuale a formularului de înscriere online
să îşi continue studiile în una din specialităţile de mai jos: drept, administrarea statului, ziaristică, politologie, sociologie, psihologie, pedagogie, filozofie, ştiinţe economice, finanţe, gestiunea afacerilor, istorie, relaţii internaţionale şi studii europene, comunicaţie şi relaţii cu publicul, sănătate, ştiinţe technice, ecologie sau ştiinţa mediului, biologia, matematică, fizică şi arte
să dovedească cu adeverinţă de şcolarizare, că este înscris ca student la cursurile de zi în ţara unde are cetăţenie sau în ţara unde are domiciliul la o universitate recunoscută de stat în anul şcolar, pentru care solicită sprijinul prin bursă

Observaţie: studenţii care nu sunt la cursurile de zi pot să concureze la bursa RMUSP numai în cazul în care participă la o pregătire de masterat sau doctorat.

REF/SP are posibilitatea să ofere în cadrul schemei de burse RMUSP, burse universitare aceluiaşi candidat pentru următoarele studii:

– un BA (licenţă), pentru maxim 4/5 ani se studiu, iar transferul la o altă universitate/departament /domeniu de studii este permis doar o singură dată;

– un MA (master), pentru maxim doi ani;

– un PhD (doctorat), pentru maxim trei ani.

Solicitanţii care primesc o bursă de studii academice de la o altă organizaţie pentru anul universitar 2011-2012, nu pot fi eligibili pentru REF/SP RMUSP. Angajaţii din Fondul de Educaţie pentru Romi, Open Society Institute sau o fundaţie naţională a Soros Foundations Network (SFN), precum şi cei care lucrează la proiecte finanţate prin Fondul de Educaţie pentru Romi sau care primesc onorarii (consultanţii, burse) de la OSI REF sau SFN nu sunt eligibili pentru Burse REF.

2. Criteriile de selecţie
Criteriile de selecţie în cazul programului bursier REF iau în considerare calitatea documentelor trimise. Concurenţii trebuie să facă eforturi ca să corespundă criteriilor de selecţie şi să trimită deci un material pentru concurs adecvat. Criteriile de selecţie valabile în cazul ţărilor ce participă la program respectiv în cazul programelor sunt următoarele:
Programul bursier a înfiinţat sistemul de medii ale notelor (Grade Point Average, GPA) ca una dintre criteriile selectării. Limita minimă a mediei notelor pe care un candidat trebuie să deţină pentru a fi selectat ca beneficiarul unei burse depinde de numărul candidaţilor şi severitatea concurenţei în fiecare an.
O medie competitivă a notelor. În cazul în care numărul de burse solicitate este mai mare decât cel aşteptat, pragul mediei notelor poate să crească
O scrisoare de motivaţie, în care candidatul detaliază obiectivele studiului şi/sau capacităţile, respectiv demonstrează consacrarea şi motivaţia sa faţă de învăţătură
Un eseu în care candidatul tratează cele mai importante probleme cu care se confruntă romii în ţara respectivă, prezintă detaliat modul în care aceste probleme afectează comunităţile locale şi care sunt modalităţile prin care acestea ar putea fi soluţionate
Participarea la seminarii ştiinţifice, conferinţe, workshop-uri, universităţi de vară constituie un avantaj
3. Mecanisme de luare a deciziilor
Colaboratorii REF/SP şi coordinatorii ţărilor ce fac parte din program nu participă direct în procesul de alegere a bursierilor. Colaboratorii programului au rol de supraveghere în procesul de alegere. Despre rolul colaboratorilor şi a coordonatorilor pe ţări puteţi citi în Regulamentul de funcţionare.

Alegerea bursierilor dintre candidaţi este efectuată de către Comisia Naţională de Selecţie (National Selection Board, prescurtat NSB). Membrii NSB în cazul RMUSP sunt aleşi prin concurs deschis pe o perioadă de 3-5 ani pentru împlinirea poziţiei. Programul se străduieşte, ca membrii NSB să fie astfel aleşi, încât să reprezinte lumea ştiinţifică şi comunitatea romilor din fiecare ţară participantă.

Comisia Internaţională de Selecţie şi Consultanţă (International Selection and Advisory Board, prescurtat ISB) efectuează selecţia pentru cazurile nerezolvate ale NSB şi unele cazuri de contestaţie (vezi detalii în cele ce urmează) sunt discutate tot de ISB, care decide despre rezolvarea lor. Membrii ISB sunt reprezentanţii organizaţiilor civile şi ai programelor ştiinţifice, respectiv sunt aleşi dintre specialiştii experimentaţi în administrarea programelor de bursă, şi timp de 3-5 ani ocupă această poziţie în organizaţie.

4. Procesul de selecţie
Candidaţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului şi depun dosare complete, în conformitate cu termenul limită de maj jos, sunt consideraţi eligibili. REF acordă bursele pe bază competitivă luând în considerare calitatea aplicaţiei, rezultatele academice şi activitatea socială a candidaţilor. Comisia de Selecţie selectează cu responsabilitate candidaţii care sunt cei mai calificaţi pentru a participa în program.

Selecţionarea este un proces cu mai multe nivele şi trepte, cu mici diferenţe în funcţie de programul dat. Paşii procesului sunt:

Primul pas: analiza faptului dacă se realizează criteriile de eligibilitate la concurs. Acest pas include verificarea technică a materialului de concurs, şi este realizat de către colaboratorii administrativi al Programului bursier.

Al doilea pas: analiza conţinutului aplicaţiei. Evaluarea este efecuată de către membrii Comisiei naţionale de Selecţie (NSB) REF/SP din ţările respective. Membrii NSB vor evalua materialele de concurs şi vor disctuta fiacare candidatură separat la o întrunire a Organizaţiei de Selecţie.

Al treilea  pas: transmiterea candidaturii la a ISB. Acest pas are loc atunci cănd NSB nu poate să decidă în cazul anumitor aplicaţii. Aplicaţiile respective sunt expediate la Comisia Internaţională de Selecţie şi Consiliere pentru o analiză mai aprofundată.

În scopul afinării selecţiei programul clasează în două grupuri de concurenţi: concurenţii  ce se prezintă din nou şi concurenţii  noi. Cele două grupuri nu concurează între ei, dar în cazul ambelor grupuri există o cotă prescrisă. Această procedură permite programului să publice un concurs cu asigurarea şanselor egale între concurenţi, pe nivelele de studii afectate.

Concurenţi ce se prezintă din nou – acei cursanţi/bursieri, care în ciclul de învăţământ anterior au beneficiat deja de bursă RMUSP, şi concurează pentru reânnoirea sprijinului

Concurenţi noi – acei cursanţi/bursieri, care în anul şcolar anterior nu au beneficiat de bursă RMUSP indiferent, dacă în anii precedenţi au obţinut-o

Programul determină o cotă pentru fiecare ţară, care se bazează pe combinaţia mai multor factori. Dintre aceşti factori face parte rata populaţiei roma din ţară, existenţa măsurilor de consolidare referitoare la pregătirea superioară, accesibilitatea creditelor UE a cursanţilor în cazul potenţialilor concurenţi. În cadrul Programului RMUSP acordăm 1000 de burse.

! Vă rugăm să reţineţi că administraţia REF/SP desfăşoară în cadrul procesului de selecţie o serie de verificări prin contactarea universităţilor şi/sau a persoanelor care au oferit recomandările.

IMPORTANT: Noii aplicanţi vor fi invitaţi să participe la sesiunea de Orientare / Informare în ţara de reşedinţă a acestora. Aici candidaţii vor primi informaţii detaliate despre rolul şi responsablitetea REF/SP şi a cursanţilor. Aceste sesiuni vor fi organizate între Mai şi Septembrie 2011.Locul şi data de întâlnire la care astfel de sesiuni vor fi comunicate solicitanţilor prin e-mail.

5. Publicarea deciziilor de selecţie

După pasul al doilea, al treilea şi al patrulea  Programul înştiinţează prin e-mail concurenţii în cauză despre rezultatele procesului de selecţionare fie sub formă de hotărire de respingere (Rejection Letter) oficială (care conţine motivele respingerii), sau prin scrisoare de înştiinţare (Notification Letter); care confirmă că, candidatul a trecut în faza următoare), respectiv prin expedierea scrisorii de donaţie (Grant Letter) conţinând detaliile beneficierii la bursă.

Candidatul poate să facă contestaţie împotriva deciziei Comisiei Naţionale de Selecţie într-un timp determinat. Contestaţia trebuie expediată la REF/SP. REF/SP categorizează contestaţiile şi le trimite Ombudsmanului programelor de bursă, care revizuieşte în mod separat cazurile de contestare în baza materialelor programului şi a a materialelor prezentate de către candidat către NSB. În cursul analizei contestaţiilor, Ombudsmanul poate să ceară sfat de specialitate de la membrii Organizaţiei Internaţionale de Selecţie şi Consultanţă..

6. Avantaje suplimentare ale Programului de Burse

Programul de Burse Academice REF se află în procesul de dezvoltare a unui set suplimentar de activităţi de sprijin pentru beneficiarii Bursei, pentru a spori şansele de absolvire la timp, cu note bune şi de a ajuta studenţii în găsirea unei cariere de succes. Se anticipează ca activităţile oferite beneficiarilor bursei vor include, dar nu se vor limita la: participarea la conferinţe şi workshop-uri, diverse oportunităţi de formare şi informare pentru promovarea posibilităţilor educaţionale, profesionale şi de dezvoltare personală, pentru stagii şi iniţiative  de proiecte comunitare la scală mică. Participarea la aceste activităţi va fi voluntara.

Este de aşteptat ca aceste activităţi vor fi organizate  printr-un Program de Reţea al Beneficiarilor (denumit în continuare PRB), care va fi, de asemenea, deschis pentru foştii beneficiari de burse REF.

În plus, PRB va dezvolta un proces de schimb şi de comunicare, prin care actualii şi foştii beneficiarii se pot sprijini reciproc în extinderea reţelelor lor sociale şi profesionale din cadrul şi în afara comunităţii de romi, la nivel naţional şi internaţional. PRB va oferi un mecanism pentru actualii şi foştii beneficiari în a se autoorganiza în jurul unei probleme şi preocupări de interes pentru ei, inclusiv, dar nu exclusiv legat de educaţia pentru romi.

Pe termen lung, rezultatul anticipat al PRB va fi o comunitate de sprijin reciproc al actualilor şi al foştilor beneficiari, care se angajează să sprijine în mod activ îndeplinirea misiunii REF şi de promovare a incluziunii romilor într-un cadru mai larg.

Ca şi un prim pas în această direcţie REF/SP lansează un Grup de Referinţă al Beneficiarilor, cu scopul de a asigura participarea beneficiarilor în planificarea programelor şi elaborarea strategiilor noi, ca şi în procesul de lansare al Programului de Reţea al Beneficiarilor.

În scopul de a vă informa despre oportunităţile oferite în cadrul Programului de Reţea, beneficiarii trebuie să semneze secţiunea separată din formularul de Obligaţiuni Contractuale (care face parte de formularului de înregistrare online), asigurând consimţământul lor de a fi contactat de PRB. Semnarea acestei părţi a formularului este o decizie voluntară şi nu influenţează în nici un fel decizia de selectare a beneficiarilor.

Prin semnarea acestei secţiuni, beneficiarii sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizaţi pot fi utilizate în următoarele scopuri:

• Invitaţii de participare la activităţi din cadrul Programului;

• Crearea unei baze de date a celor interesaţi în activităţi PRB;

• Schimbul de date de contact în rândul membrilor PRB;

• Activităţi de informare despre Program.

Pentru a fi consideraţi eligibili pentu bursa RMUSP în anul universitar 2011-2012 candidaţii trebuie să respecte cele două termene limită/stadii prezentate mai jos.

7. Etapele de aplicare
Etapa întâi – Termen Limită: 30 aprilie 2011.

– Formularul de Aplicare trebuie completat electronic după criteriile următoare:

 • să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute şi să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular;
 • să conţină numele de familie şi prenumele complet, adresa poştală, ţară de reşedinţă, oraş, e-mail (dacă este cazul) şi numărul de telefon (vă rugăm indicaţi prefixul ţării şi judeţului!) – adresa trebuie sa fie valabilă pentru lunile de vară şi pe perioada anului şcolar;
 • să conţină numele întreg al Universităţii/Institutului, Facultăţii, Departamentului şi al specializării, anul de studiu în timpul anului academic 2011-2012 (spre exemplu anul întâi BA sau anul doi MA etc.); de asemenea, candidatul trebuie să estimeze anul absolvirii;
 • să conţină recunoaşterea faptului că este de etnie romă şi este interesat de problemele romilor;
 • să conţină un buget schiţă
 • să conţină o descriere a rezultatelor academice ale candidatului din anul şcolar precendent
 • să conţină un eseu despre problemele cele mai urgente pe care comunitatea romă are de rezolvat în ţara respectivă, cum influenţează acestea comunitatea locală, precum şi modurile în care candidatul crede că aceste probleme ar putea fi rezolvate.

– Scrisoarea de Recomandare trebuie să fie scanată şi ataşată formularului online şi:

 • să fie completată de cineva familiarizat cu activitatea dumneavoastră academică sau/şi activităţile dumneavoastre legate de romi. O astfel de persoană poate fi un profesor de la universitate, un lider ONG sau superiorul de la locul de muncă;
 • să aibă semnătura originală şi ştampilă (dacă este cazul) a persoanei care acordă scrisoarea de recomandare;
 • să NU fie scrisă de o rudă sau de către un prieten;
 • să NU fie scrisă de o persoană care a candidat pentru bursă în anul academic 2011-2012 sau care primeşte în prezent bursa REF/SP !

– Foaia Matricolă trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o foaie matricolă / adeverinţă oficială pentru toţi anii universitari de studii şi pentru semestrul I al anului universitar 2010-2011 sau o foaie matricolă / adeverinţă oficială pentru ultimul an academic absolvit (liceu, universitate, master sau nivel doctoral),
 • să poarte ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii.

– Informaţiile bancare tebuie să fie incluse în formularul online:

 • trebuie  să conţină informaţii precum: numele deţinătorului de cont, contul bancar în EURO, SWIFT, IBAN, şi adresa băncii. Contul bancar va trebui deschis pe numele Aplicantului şi să fie valid în perioada anului şcolar 2011-2012

– Copia după actul de identitate sau paşaport trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • Să fie lizibil, iar în cazul actului de identitate să aibă copie faţă – verso

– “Obligaţiuni Contractuale” face parte de formularul online care trebuie să fie acceptată de candidat pentru a putea participa în concursul pentru bursele academice.

 • „Obligaţiunile Contractuale” este un document cu caracter juridic care serveşte drept un acord al aplicantului prin care urmează cerinţele şi condiţiile REF/SP, în cazul în care aplicantul este selectat pentru a primi bursa;
 • Obligaţiunile Contractuale în limba engleză, precum şi traducerea în limbile native ale aplcanţilor (numai perntru uz informativ) sunt incluse în Aplica’ie şi trebuie citite şi semnate electronic de candidat.
 • Vă rugăm să reţineţi că semnarea Obligaţiunilor Contractuale nu garantează selectarea candidatului pentru bursă.

Etapa a doua – termen Limită: 31 Octombrie 2011

– Adeverinţa / Certificatul de Înmatriculare trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o adeverinţă de înmatriculare în original emisă de către universitatea aplicantului, în care să se specifice că aplicantul este înscris în anul academic 2011-2012;
 • să conţină numele complet al candidatului, anul de studiu, numele universităţii, facultatea, departamentul, specializarea şi tipul de studii urmat (la zi, fără frecvenţă, la distanţă etc.);
 • să NU conţină modificări cu excepţia celor însoţite de ştampilă şi de semnătura persoanei emitente

– Adeverinţa privind Taxa de Şcolarizare trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o adeverinţă în original privind taxa de şcolarizare care să indice cuantumul taxei pentru anul academic 2011-2012 (dacă este cazul); În cazul în care pe adeverinţă este menţionată taxa de şcolarizare va fi nevoie de încă o ştampilă în dreptul sumei;

Vă rugăm să reţineţi că începând din anul 2011 întregul process de aplicare la bursele academice REF se desfăşoară electronic, şi formularele de înregistrare ca şi celelalte documente necesare pentru candidaţi se pot găsi pe pagina de internet a REF.

În cazul în care candidaţii doresc să contacteze Programul cu întrebări sau au nevoie de informaţii suplimentare ei trebuie să adreseze un mesaj electronic coordinatorului programului în ţara respectivă sau la adresa scholarships@romaeducationfund.org.

În atenţia candidaţilor – Termene limită de urmărit

30 aprilie 2011 Termenul limită pentru depunerea formularului electronic de aplicare
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea scrisorii /scrisorilor de recomandare, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea foilor matricole /adeverinţelor, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru indicarea datelor bancare în formularul electronic
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea buletinului sau paşaportului, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru semnarea Obligaţiilor Contractuale (o parte separată a formularului electronic)
Vara anului 2011 Sesiuni de orientare pentru candidaţii noi (datele precise vor fi communicate mai târziu)
15 octombrie 2011 Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea Certificatului de Înmatriculare, ataşată de formularul online
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea Adeverinţei privind Taxa de Şcolarizare (după caz), ataşată de formularul online
30 noiembrie 2011 Termenul limită pentru contestaţii împotriva deciziei Comisiei  Naţionale de Selecţie.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, în concordanţă cu procedurile şi reglemenările programului REF/SP, candidaţii responsabili de trimiterea documentelor falsificate vor fi excluşi din toate programele viitoare lansate de REF

http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-pentru-anul-academic-2011-2012

RomLink este un egroup de discutii gratuit, informal, non-profit, apolitic si non-partizan.
Responsabilitatea declaratiilor si a continutului mesajelor si materialelor circulate pe egroup revine in totalitate autorilor, in acest sens RomLink delimitandu-se de orice responsabilitate sau asociere cu declaratiile calomnioase, cu caracter criminal, rasist, discriminatoriu sau in masura sa aduca ofensa membrilor egroup-ului sau tertelor persoane /entitati.
Blog: http://rom-link.blogspot.com/
Facebook: http://tinyurl.com/3x7zq8g
YouTube: http://www.youtube.com/user/RomLink1
Twitter: http://twitter.com/RomLink
RomLink TV: http://www.livestream.com/romlink
ToolBar /Bara Instrumente: http://romlink.communitytoolbars.com/
Blog RomLink feed: http://feeds.feedburner.com/~r/Romlink/~6/4

Două noi bloguri în județ

Primăvara aduce cu sine două noi bloguri în rândul bibliotecilor din județul Iași.

Primul dintre ele, cel al colegului Constantin Anton de la Biblioteca Publică Nicolae Iorga Mogoșești, se remarcă prin sobrietate, prin stilul îngrijit, atent și foarte corect al redactării și al ortografierii, fiind din acest motiv un bun exemplu de urmat. De asemenea, colegul Constantin Anton merită apreciat și pentru faptul că și-a construit blogul de unul singur, fără a beneficia în prealabil de cursurile de IT/LIB din cadrul proiectului Biblionet.

Marinela Purcaru, colega noastă de la Hălăucești, a construit și ea un blog, o dată cu redeschiderea bibliotecii, care, înțeleg, a fost în renovare. Deocamdată, după cum ne-a spus chiar ea, blogul e de încercare, urmând a fi îmbunătățit și îmbogățit imediat ce munca fizică presupusă de încheierea lucrărilor de casă nouă îi vor permite aceasta.

Felicitări amândurora! Și spor la lucru!

Blogul Bibliotecii Publice Dagâța

Petronela Damaschin, colega noastră de la Dagâța, deși numai de doi ani în bibliotecă, dovedește o mare râvnă în ceea ce face. A adus centrul internet în comună prin Biblionet, a renovat spațiul, iar acum a construit și un blog, într-o notă personală foarte interesantă.

Blogul, pe care îl puteți vedea dând click AICI, conține informații utile (cu linkuri către alte site-uri de unde te poți documenta mai în amănunt) despre comuna Dagâța, despre activitățile Bibliotecii, despre teme de interes urgent, cum ar fi etnobotanicele și consumul de droguri, dar și cu imagini din timpul renovării spațiului, unde îi putem vedea pe voluntari, pe bibliotecar și pe primar lucrând cot la cot.

Felicitări, Petronela! Și la mai mare!

Voluntariatul – un mod de-a dărui

Trăim într-o lume în care sistemul de valori se raportează tot mai mult la… aspectul material! Timpul liber a devenit prea puțin sau deloc… Cercul de prieteni se tot restrânge… Internetul ne rezolvă toate problemele de informare… Și totuși, în fiecare dintre noi există o genă numită altruism care în timp se poate dezvolta sau… atrofia!

Asta am înțeles eu la un moment dat, având privilegiul de a lucra printre oameni! Sigur, termenul de voluntariat îmi era prea puțin cunoscut, iar sensul real… aproape deloc. Și cu toate astea, fără a râvni la vreo diplomă sau certificat pentru dosarul personal, fără a cuantifica fiecare secunda, am început să dăruiesc celor din jur din timpul meu! S-a întâmplat să am și niște modele prin prezența unor ONG-uri în comunitate de la care am învățat mult în acest sens…Puterea exemplului este foarte importantă!

La debutul meu profesional de bibliotecar, primii voluntari ai Bibliotecii Comunale Ceplenița au fost… prietenii și familia! Sau tinerii care ulterior mi-au devenit prieteni apropiați… Pe atunci, activitățile de voluntariat erau îndreptate spre activitățile de întreținere a spațiului (curățenie generală, aspirat praful de pe cărți, schimbat pământul la flori, confecționat rafturi, înrămat tablouri), inventarierea fondului, recondiționarea publicațiilor deteriorate… Ce-mi amintesc este că rareori le ceream eu să facă ceva pentru bibliotecă… Reușeam să le induc oarecum, indirect, dorința de a oferi ceva instituției pe care o coordonam…

În timp, lucrurile au evoluat, în pas cu vremurile, și în ultimii doi ani am desfășurat o activitate organizată în acest sens, lăsând la Ceplenița o echipă de 25 de tineri voluntari, cu contracte de voluntariat încheiate cu Asociația de Dezvoltare Rurală Ceplenița, parteneră a Bibliotecii Publice. Dar cel mai important este ca acești tineri și-au asumat acest rol și au înțeles care le este misiunea!

Ca bibliotecar, la un moment dat mi-am dat seama ca singura nu mai puteam face prea multe și era foarte important să-i implic pe tineri. De fapt, sosise momentul să culeg ce am semănat! Majoritatea trecuseră prin filtrul bibliotecii aproape zece ani!

Primul proiect mare pe care l-am derulat cu ajutorul voluntarilor a fost cel de Prevenire a traficului de persoane – proiect de informare adresat adolescenților și tinerilor din comună! Tinerii spre care m-am orientat au fost școliți și s-au simțit foarte responsabili de misiunea pe care o aveau… Iar pentru mine era foarte confortabil să știu că cineva mă poate completa, sau chiar înlocui! Ce făceau acești tineri? Listele de prezenta, pregăteau materialele și animau activitățile de informare cu jocuri atractive pentru participanți! Ulterior, aceștia fiind elevi la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din Hârlău, unde învață majoritatea liceenilor din comuna Ceplenița, au atras și alți tineri și au desfășurat în școala lor sesiuni de informare pe aceeași temă. Un alt mod de a-i atrage a fost constituirea unei trupe de teatru social pe tema traficului de persoane. Mesajul transmis de tineri către tineri s-a bucurat de un mare impact! Aceasta trupă a susținut zeci de reprezentații atât în satele comunei cat și în Hârlău, Iași, Aroneanu și Costuleni.

Sigur, în tot acest proces m-am bucurat de suportul și sprijinul autorităților locale și al partenerilor, în special Organizația World Vision și produsul ei Asociația de Dezvoltare Rurală Ceplenița.

Este de preferat ca acești tineri să fie constituiți într-o asociație! Așa pot accede la școli de vară, tabere și pot accesa proiecte pentru ei și comunitățile lor! Spun asta pentru ca eu am încurajat acest gen de activități și una din voluntarele de bază, Iulia Ciornei a aplicat și a fost acceptată să participe la o astfel de tabără organizata la Turda de Fundația Iuliu Rațiu, în vara anului 2009. Din mărturisirile ei, a fost o experiență deosebită și o săptămână de relaxare… pe banii fundației!

La Ceplenița, s-a întâmplat ca o finanțare din Italia să facă posibilă derularea și implementarea unui proiect adresat vârstei a treia. Proiectul s-a numit sugestiv Împreună pentru Ceplenița! Acest proiect a scos la iveală un alt potențial pe care îl au unii tineri, acela da a se apropia de casa și sufletul bătrânilor! Părea imposibil dacă ne gândim la asocierile frecvent făcute: tineri = discotecă, fumat, consum de alcool!

Prin acest proiect s-a demonstrat că orice mit poate fi distrus! Am luat parte în echipa de proiect… evident ca voluntar și am întocmit rapoartele, asigurând corespondenta cu finanțatorul. Numărul beneficiarilor a fost de aproximativ 80 de vârstnici care, periodic, de obicei o dată pe săptămână, erau vizitați de câte un tânăr voluntar, care, pe lângă socializare, avea misiunea de a completa un raport de vizită în care erau consemnate problemele momentului respectiv. De obicei, aspecte legate de sănătatea bătrânului, lipsuri materiale… Acest raport ajungea la asistentul social și în întâlnirile echipei se hotăra modul de intervenție… În afara acestei sarcini, voluntarul făcea mici activități gospodărești, achita facturi cu banii bătrânului sau a bătrânei respective, îi făcea cumpărături. Fiecare tânăr a avut repartizat în medie câte doi beneficiari, iar alegerea a fost pe criterii afective și geografice. De menționat că acești tineri fac naveta zilnic la Liceul din Hârlău! Cu prilejul diverselor ocazii le-au distribuit cadouri, iar, spre finalul proiectului, pe o parte din ei i-au însoțit în excursii la mănăstirile din Nordul Moldovei.

A fost o experiență unică pentru tinerii voluntari… Din mărturiile lor reiese că unii și-au descoperit laturi ale personalității pe care nu le bănuiau… Pe unii, acest proiect i-a ajutat să-și aleagă profesia… S-a creat o legătură între generații ce părea de mult pierdută!

Acum proiectul nu mai are finanțare, dar tinerii continua să-i viziteze pe bătrâni și să le ofere din timpul lor. Iar asta înseamnă un scop atins! S-ar putea numi… întoarcerea la normalitate!

Țin să fac precizarea ca nu toți voluntarii s-au regăsit în acest proiect! Era o așteptare pentru mine și i-am înțeles dirijându-i spre alt gen de activități.

Alte proiecte care i-au implicat extrem de mult pe voluntari și i-au apropiat, de data asta pe copii, au fost activitățile de vacanță pe care Biblioteca le-a desfășurat în doi ani consecutiv, 2009 și 2010, în satele Ceplenița, respectiv Buhalnița.

Numite, tot sugestiv, Pentru copiii noștri și Iubește cu cap! Până peste cap!, aceste proiecte s-au derulat timp de două luni, în vacanța de vară și au adunat peste 100 de participanți în fiecare an. Proiectul a fost gândit ca unul de informare și relaxare, bazat pe parteneriate locale și valorificând latura creativă a copiilor. S-a lucrat cu grupe mici (15-20 de copii) fiecare grupa având coordonarea a doi, trei voluntari, care îi mobilizau, întocmeau listele de prezenta, le puneau ecusoanele, făceau cu ei tot felul de joculețe între activitățile de informare, asigurau servirea protocolului (apă, suc, dulciuri), desenau și dansau împreună cu ei și, la final,… făceau curățenie!

Temele au fost: dreptul la educație, drepturile copilului, siguranța, sănătatea, calculatorul – pentru cei cu vârsta între 7 și 11 ani, iar pentru adolescenți – subiectele au atacat preocupările vârstei: viața sexuală, pericolul HIV, consumul de droguri, fumatul, consumul de alcool, violența…

Și cei mici și cei… mai mari au manifestat un interes deosebit față de activități, iar pentru voluntari a fost prilejul să ofere tot ce aveau mai bun în ei! Și au făcut-o din plin!

După fiecare temă abordată la care, de obicei, era și un invitat, copiii aveau misiunea ca, împreună cu voluntarii, să pună pe hârtie imagini, mesaje, eseuri… În final s-a organizat un concurs între grupe și s-au oferit diplome și premii! Sigur, câștigătorii au fost toți cei implicați, iar momentele petrecute împreună vor rămâne amintiri deosebit de plăcute!

Toate aceste activități au închegat aceasta echipă de tineri și, îndrăznesc să sper că și în continuare, chiar dacă eu nu-i mai pot coordona decât cu gândurile și mesajele mele, să meargă mai departe! A fost o investiție de durată, dar a meritat!

De menționat că o parte din acești tineri sunt constituiți într-o trupă de clovni care oferă spectacole deosebit de atractive în schimbul… unui zâmbet!

Poate acest material scris, chiar și însoțit de poze nu va fi suficient de convingător! Dar îndrăznesc să le sugerez foștilor mei colegi de breaslă să încerce măcar! În jurul fiecăruia se află un potențial uman uriaș care poate fi folosit ca resursă și sprijin! Câștigul este mare. Și e de ambele părți… Ca bibliotecar, primești un sprijin, iar pentru un tânăr poate fi modul în care îi este pusă în valoare personalitatea, îi crești stima de sine, îl ajuți să aibă încredere în el… Sigur, există și alte valențe ale voluntariatului care tind să câștige recunoașterea societății. Sunt companii, firme care apreciază acest lucru într-un CV al unui tânăr absolvent, care altă experiență nu prea are de unde dobândi.

Ar fi minunat dacă s-ar putea organiza niște schimburi de bune practice… la fața locului, între biblioteci. Mărturiile tinerilor ar fi mult mai convingătoare!

Eu am sentimentul că am produs o schimbare în multe vieți acolo și asta mă mulțumește! Deși încă mai cred că modestia este o virtute, acum înțeleg că ar fi fost o dovadă de egoism să nu împărtășesc aceste experiențe! Sper și doresc din tot sufletul tuturor colegilor să trăiască momente de împlinire sufleteasca în acest sens! Despre recunoașterea materiala? Se pare că această profesie nu va fi răsplătită niciodată în raport cu munca depusă… acolo.

În locul în care am ales să trăiesc lucrurile sunt altfel văzute. Primează grija pentru om într-un mod parcă… excesiv! Aici voluntariatul este frecvent și extrem de apreciat! Poate elementul de noutate îl constituie faptul că printre voluntari sunt și foarte mulți vârstnici!

În locul în care am ales să trăiesc lucrurile sunt altfel văzute. Aici, în Canada, voluntariatul este frecvent si extrem de apreciat! Poate elementul de noutate îl constituie faptul că printre voluntari sunt și foarte mulți vârstnici!

Îmi doresc să fac voluntariat şi în Canada, dar engleza mea nu este încă îndeajuns de bună pentru a obţine acest statut în cadrul unei organizaţii de voluntari. Așa că, deocamdată, eu sunt cea care beneficiază de serviciile unui voluntar, într-una din filialele sistemului de Biblioteci Publice din Toronto. Proiectul se numește Let’s Talk! În fiecare vineri după-amiază, timp de o oră, Lynn, o canadiancă de vreo 60 de ani, stă de vorbă… doar cu mine! Este o activitate foarte plăcută și am devenit prietene…

Nu știu dacă canadienii au cunoscut acest vechi proverb chinezesc de mai jos… dar, în mod sigur, l-au respectat întocmai:

Pentru un an de prosperitate, îngrijește-te de grâu!

Pentru zece ani de prosperitate, îngrijește-te de copaci!

Pentru o sută de ani de prosperitate, îngrijește-te de OAMENI!

Elena Gazea – Toronto, 2 februarie 2011

(Aflată în prezent în Canada, Elena Gazea a lucrat ca bibliotecar la Biblioteca Publică Ceplenița, județul Iași, în perioada 1990-2010. În decembrie 2010 activitatea de voluntariat a Elenei Gazea a fost recompensată, la Gala Voluntarilor 2010 de la Iași, cu titlul de Voluntar Senior al Anului)

 

Plata unică pe suprafață APIA 2011

Pentru cei care sunt interesați ca bibliotecarii să poată oferi asistență fermierilor în completarea cererilor de subvenții: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) finalizează în această perioadă instruirea personalului propriu.

Atașate mai jos, sunt două pliante primite de la APIA, care anunță noua etapa de primire a cererilor, începând cu 1 martie. Va rog să aveți amabilitatea să facilitați afișarea lor în biblioteci.

Pliant 1 (de descărcat și afișat în biblioteci).

Pliant 2 (de descărcat și afișat în biblioteci).

Hai pe net – ediția 2011

Am primit din partea fundației EOS România invitația la Concursul Hai pe net – ediția 2011. O reproducem în forma originală mai jos:

Dragi colegi,

Sa fi trecut mai bine un an de când ne-am văzut? Din păcate, așa se pare.

Va aduc vesti de la sediul Fundației EOS care a lansat oficial cea de-a treia ediție a campaniei Hai pe Net! Unii dintre dumneavoastră cunosc evenimentul, fie pentru ca au participat in edițiile trecute, fie din alte surse (întâlniri, conferințe, ateliere de lucru).

Pe scurt despre campanie… campania de anul acesta se derulează cu sprijinul Telecentre – Europe (www.telecentre-europe.org) care in perioada 28 februarie – 5 martie desfășoară o ampla acțiune la nivel European, prin care iși propune sa aducă online peste 100 000 de persoane excluse din punct de vedere digital. Campania vine in sprijinul celor care nu au acces la noile tehnologii, dorind in același timp ca cei care au început deja sa utilizeze aceste tehnologii sa aducă la telecentru (PAPI, e-centru, biblioteca, școala) o persoana care nu a utilizat niciodată calculatorul, nu a fost niciodată online si care pierde din oportunitățile oferite de acestea.

Spre deosebire de anii anteriori când campania s-a desfășurat intr-o singura zi, în 2011 aceasta se va derula pe parcursul unei săptămâni – 28 februarie – 5 martie, rămânând la latitudinea fiecărui telecentru daca dorește sa desfășoare activități pe parcursul unei singure zile sau pe parcursul întregii săptămâni.

Toate materialele necesare desfășurării campaniei precum si formularul de înregistrare, le găsiți pe www.eos.ro sau www.ecentre.ro. Tot pe aceste site-uri vor fi publicate si ultimele noutăți cu privire la desfășurarea campaniei.

Știu ca in cadrul Bibliotecilor Județene dumneavoastră sunteți angajați in multe alte activități si in cazul acesta, rugămintea mea este sa ne sprijiniți in diseminarea informației către colegii din bibliotecile orășenești si comunale.

Pentru întrebări, nelămuriri va rog sa accesați adresa haipenet@eos.ro.

Mulțumesc mult de tot si spor in ceea ce faceți,

Alina Zamfir, coordonator proiecte EOS România.