Programul de burse universitare Roma Memorial

PROGRAMUL DE BURSE UNIVERSITARE “ROMA MEMORIAL” 

Fondul de Educaţie pentru Romi (REF)
Instrucţiuni de Aplicare pentru Anul Academic 2011-2012

Aplică aici

Prezentarea generală a programului

Fondul de Educaţie pentru Romi/Programul de Burse (REF/SP) anunţă al doisprezecelea  an de Burse Universitare “Roma Memorial” destinate studenţilor romi la nivel universitar. Fondurile pentru primii doi ani din cadrul acestui program au provenit din aurul confiscat de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi deţinut de Forţele Aliate. Institutul pentru o Societate Deschisă, beneficiind de sprijinul Fundaţiei C.S. Mott, a fost principala sursă de finanţare a programului pentru cel de-al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea an al existenţei sale. Începând cu al şaselea an sprijinul financiar se datorează în principal REF.

Premiile Bursei Academice Roma Memorial REF

Valoarea subvenţiei anuale a bursei RMUSP este calculată pe baza a 80 de Euro pe o lună academică. Bursele RMUSP trebuie acopere cheltuieli legate de manuale, taxele de examen şi parţial cheltuielile de trai. În cazul în care fondurile permit, RMUSP poate, la discreţia sa, să acopere de asemenea cheltuielile de şcolarizare parţiale sau taxa integrală. Cu toate acestea, suma totală a subvenţiei nu trebuie în niciun caz să depăşească valoarea combinată de 800 de Euro pe an universitar, plus taxa de şcolarizare. Vă rugăm să reţineţi că nu există nici o garanţie că valoarea bursei va acoperi instruirea parţială sau totală pentru un aplicant care a primit bursa. Bursele nu sunt atribuite în mod automat pentru următorul an universitar, dar bursierii pot aplica pentru reînnoire cu condiţia de a încheia cu succes anul universitar precedent.

1. Criteriile de Eligibilitate pentru Aplicanţi

Criteriile de concurs REF/Program bursier sunt prescripţiile de bază pentru măsurarea capacităţii şi aptitudinii candidaţilor. Aplicaţiile vor fi clasate luând în considerare criteriile referitoare la studiile necesare, starea completă a documentelor trimise, precum şi respectarea termenelor limită. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate nu pot să participe în continuare la concurs pentru niciuna dintre programele fondului.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să îşi declare deschis aparteneţa la romi şi să dorească să apară ca rom în public
să fie admis la universitatea de stat a ţării sale sau a ţării de reşedinţă sau să participe la concursul de admitere pentru anul şcolar următor, la cursul de zi. Persoanele care în timpul înaintării aplicaţiei nu au fost încă admişi la universitate, dar preconizează începerea studiilor în anul şcolar următor, pot concura deasemenea la bursă. Vă rugăm să luaţi în considerare că ţăra a cărei cetăţenie candidatul o deţine sau ţara de reşedinţă a candidatului trebuie să fie una din următoarele: Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Slovacia, Serbia şi Turcia
respectă termenele de înscriere stabilite
să îşi definitiveze studiile prin obţinerea unei diplome de bază-, de masterat- sau de doctorat
să trimită formularele de înscriere completate
să includă în aplicaţie scrisoarea sa de motivaţie, în care să detalieze obiectivele studiului şi/sau capacităţile, respectiv să demonstreze consacrarea şi motivaţia sa faţă de învăţătură
să trimită un eseu în care să trateze cele mai importante probleme cu care se confruntă romii în ţara respectivă, să prezinte detailat modul în care aceste probleme afectează comunităţile locale, precum şi modalităţile prin care acestea ar putea fi soluţionate
să anexeze copia oficială a carnetului de studii pentru fiecare an şcolar absolvit până acum, inclusiv ultimul semestru (septembrie-decembrie) al anului şcolar 2010-2011. În cazul în care candidatul în ultima vreme nu a fost student/elev, va anexa copiile ultimelor certificate sau diplome obţinute.
să trimită cel puţin o scrisoare de recomandare detailată, meritoare, care să prezinte rezultatele de studiu ale candidatului şi/sau activităţile extraşcolare
să autentifice prin semnătura sa electronică paragraful cu titlui Obligaţiile contractuale a formularului de înscriere online
să îşi continue studiile în una din specialităţile de mai jos: drept, administrarea statului, ziaristică, politologie, sociologie, psihologie, pedagogie, filozofie, ştiinţe economice, finanţe, gestiunea afacerilor, istorie, relaţii internaţionale şi studii europene, comunicaţie şi relaţii cu publicul, sănătate, ştiinţe technice, ecologie sau ştiinţa mediului, biologia, matematică, fizică şi arte
să dovedească cu adeverinţă de şcolarizare, că este înscris ca student la cursurile de zi în ţara unde are cetăţenie sau în ţara unde are domiciliul la o universitate recunoscută de stat în anul şcolar, pentru care solicită sprijinul prin bursă

Observaţie: studenţii care nu sunt la cursurile de zi pot să concureze la bursa RMUSP numai în cazul în care participă la o pregătire de masterat sau doctorat.

REF/SP are posibilitatea să ofere în cadrul schemei de burse RMUSP, burse universitare aceluiaşi candidat pentru următoarele studii:

– un BA (licenţă), pentru maxim 4/5 ani se studiu, iar transferul la o altă universitate/departament /domeniu de studii este permis doar o singură dată;

– un MA (master), pentru maxim doi ani;

– un PhD (doctorat), pentru maxim trei ani.

Solicitanţii care primesc o bursă de studii academice de la o altă organizaţie pentru anul universitar 2011-2012, nu pot fi eligibili pentru REF/SP RMUSP. Angajaţii din Fondul de Educaţie pentru Romi, Open Society Institute sau o fundaţie naţională a Soros Foundations Network (SFN), precum şi cei care lucrează la proiecte finanţate prin Fondul de Educaţie pentru Romi sau care primesc onorarii (consultanţii, burse) de la OSI REF sau SFN nu sunt eligibili pentru Burse REF.

2. Criteriile de selecţie
Criteriile de selecţie în cazul programului bursier REF iau în considerare calitatea documentelor trimise. Concurenţii trebuie să facă eforturi ca să corespundă criteriilor de selecţie şi să trimită deci un material pentru concurs adecvat. Criteriile de selecţie valabile în cazul ţărilor ce participă la program respectiv în cazul programelor sunt următoarele:
Programul bursier a înfiinţat sistemul de medii ale notelor (Grade Point Average, GPA) ca una dintre criteriile selectării. Limita minimă a mediei notelor pe care un candidat trebuie să deţină pentru a fi selectat ca beneficiarul unei burse depinde de numărul candidaţilor şi severitatea concurenţei în fiecare an.
O medie competitivă a notelor. În cazul în care numărul de burse solicitate este mai mare decât cel aşteptat, pragul mediei notelor poate să crească
O scrisoare de motivaţie, în care candidatul detaliază obiectivele studiului şi/sau capacităţile, respectiv demonstrează consacrarea şi motivaţia sa faţă de învăţătură
Un eseu în care candidatul tratează cele mai importante probleme cu care se confruntă romii în ţara respectivă, prezintă detaliat modul în care aceste probleme afectează comunităţile locale şi care sunt modalităţile prin care acestea ar putea fi soluţionate
Participarea la seminarii ştiinţifice, conferinţe, workshop-uri, universităţi de vară constituie un avantaj
3. Mecanisme de luare a deciziilor
Colaboratorii REF/SP şi coordinatorii ţărilor ce fac parte din program nu participă direct în procesul de alegere a bursierilor. Colaboratorii programului au rol de supraveghere în procesul de alegere. Despre rolul colaboratorilor şi a coordonatorilor pe ţări puteţi citi în Regulamentul de funcţionare.

Alegerea bursierilor dintre candidaţi este efectuată de către Comisia Naţională de Selecţie (National Selection Board, prescurtat NSB). Membrii NSB în cazul RMUSP sunt aleşi prin concurs deschis pe o perioadă de 3-5 ani pentru împlinirea poziţiei. Programul se străduieşte, ca membrii NSB să fie astfel aleşi, încât să reprezinte lumea ştiinţifică şi comunitatea romilor din fiecare ţară participantă.

Comisia Internaţională de Selecţie şi Consultanţă (International Selection and Advisory Board, prescurtat ISB) efectuează selecţia pentru cazurile nerezolvate ale NSB şi unele cazuri de contestaţie (vezi detalii în cele ce urmează) sunt discutate tot de ISB, care decide despre rezolvarea lor. Membrii ISB sunt reprezentanţii organizaţiilor civile şi ai programelor ştiinţifice, respectiv sunt aleşi dintre specialiştii experimentaţi în administrarea programelor de bursă, şi timp de 3-5 ani ocupă această poziţie în organizaţie.

4. Procesul de selecţie
Candidaţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului şi depun dosare complete, în conformitate cu termenul limită de maj jos, sunt consideraţi eligibili. REF acordă bursele pe bază competitivă luând în considerare calitatea aplicaţiei, rezultatele academice şi activitatea socială a candidaţilor. Comisia de Selecţie selectează cu responsabilitate candidaţii care sunt cei mai calificaţi pentru a participa în program.

Selecţionarea este un proces cu mai multe nivele şi trepte, cu mici diferenţe în funcţie de programul dat. Paşii procesului sunt:

Primul pas: analiza faptului dacă se realizează criteriile de eligibilitate la concurs. Acest pas include verificarea technică a materialului de concurs, şi este realizat de către colaboratorii administrativi al Programului bursier.

Al doilea pas: analiza conţinutului aplicaţiei. Evaluarea este efecuată de către membrii Comisiei naţionale de Selecţie (NSB) REF/SP din ţările respective. Membrii NSB vor evalua materialele de concurs şi vor disctuta fiacare candidatură separat la o întrunire a Organizaţiei de Selecţie.

Al treilea  pas: transmiterea candidaturii la a ISB. Acest pas are loc atunci cănd NSB nu poate să decidă în cazul anumitor aplicaţii. Aplicaţiile respective sunt expediate la Comisia Internaţională de Selecţie şi Consiliere pentru o analiză mai aprofundată.

În scopul afinării selecţiei programul clasează în două grupuri de concurenţi: concurenţii  ce se prezintă din nou şi concurenţii  noi. Cele două grupuri nu concurează între ei, dar în cazul ambelor grupuri există o cotă prescrisă. Această procedură permite programului să publice un concurs cu asigurarea şanselor egale între concurenţi, pe nivelele de studii afectate.

Concurenţi ce se prezintă din nou – acei cursanţi/bursieri, care în ciclul de învăţământ anterior au beneficiat deja de bursă RMUSP, şi concurează pentru reânnoirea sprijinului

Concurenţi noi – acei cursanţi/bursieri, care în anul şcolar anterior nu au beneficiat de bursă RMUSP indiferent, dacă în anii precedenţi au obţinut-o

Programul determină o cotă pentru fiecare ţară, care se bazează pe combinaţia mai multor factori. Dintre aceşti factori face parte rata populaţiei roma din ţară, existenţa măsurilor de consolidare referitoare la pregătirea superioară, accesibilitatea creditelor UE a cursanţilor în cazul potenţialilor concurenţi. În cadrul Programului RMUSP acordăm 1000 de burse.

! Vă rugăm să reţineţi că administraţia REF/SP desfăşoară în cadrul procesului de selecţie o serie de verificări prin contactarea universităţilor şi/sau a persoanelor care au oferit recomandările.

IMPORTANT: Noii aplicanţi vor fi invitaţi să participe la sesiunea de Orientare / Informare în ţara de reşedinţă a acestora. Aici candidaţii vor primi informaţii detaliate despre rolul şi responsablitetea REF/SP şi a cursanţilor. Aceste sesiuni vor fi organizate între Mai şi Septembrie 2011.Locul şi data de întâlnire la care astfel de sesiuni vor fi comunicate solicitanţilor prin e-mail.

5. Publicarea deciziilor de selecţie

După pasul al doilea, al treilea şi al patrulea  Programul înştiinţează prin e-mail concurenţii în cauză despre rezultatele procesului de selecţionare fie sub formă de hotărire de respingere (Rejection Letter) oficială (care conţine motivele respingerii), sau prin scrisoare de înştiinţare (Notification Letter); care confirmă că, candidatul a trecut în faza următoare), respectiv prin expedierea scrisorii de donaţie (Grant Letter) conţinând detaliile beneficierii la bursă.

Candidatul poate să facă contestaţie împotriva deciziei Comisiei Naţionale de Selecţie într-un timp determinat. Contestaţia trebuie expediată la REF/SP. REF/SP categorizează contestaţiile şi le trimite Ombudsmanului programelor de bursă, care revizuieşte în mod separat cazurile de contestare în baza materialelor programului şi a a materialelor prezentate de către candidat către NSB. În cursul analizei contestaţiilor, Ombudsmanul poate să ceară sfat de specialitate de la membrii Organizaţiei Internaţionale de Selecţie şi Consultanţă..

6. Avantaje suplimentare ale Programului de Burse

Programul de Burse Academice REF se află în procesul de dezvoltare a unui set suplimentar de activităţi de sprijin pentru beneficiarii Bursei, pentru a spori şansele de absolvire la timp, cu note bune şi de a ajuta studenţii în găsirea unei cariere de succes. Se anticipează ca activităţile oferite beneficiarilor bursei vor include, dar nu se vor limita la: participarea la conferinţe şi workshop-uri, diverse oportunităţi de formare şi informare pentru promovarea posibilităţilor educaţionale, profesionale şi de dezvoltare personală, pentru stagii şi iniţiative  de proiecte comunitare la scală mică. Participarea la aceste activităţi va fi voluntara.

Este de aşteptat ca aceste activităţi vor fi organizate  printr-un Program de Reţea al Beneficiarilor (denumit în continuare PRB), care va fi, de asemenea, deschis pentru foştii beneficiari de burse REF.

În plus, PRB va dezvolta un proces de schimb şi de comunicare, prin care actualii şi foştii beneficiarii se pot sprijini reciproc în extinderea reţelelor lor sociale şi profesionale din cadrul şi în afara comunităţii de romi, la nivel naţional şi internaţional. PRB va oferi un mecanism pentru actualii şi foştii beneficiari în a se autoorganiza în jurul unei probleme şi preocupări de interes pentru ei, inclusiv, dar nu exclusiv legat de educaţia pentru romi.

Pe termen lung, rezultatul anticipat al PRB va fi o comunitate de sprijin reciproc al actualilor şi al foştilor beneficiari, care se angajează să sprijine în mod activ îndeplinirea misiunii REF şi de promovare a incluziunii romilor într-un cadru mai larg.

Ca şi un prim pas în această direcţie REF/SP lansează un Grup de Referinţă al Beneficiarilor, cu scopul de a asigura participarea beneficiarilor în planificarea programelor şi elaborarea strategiilor noi, ca şi în procesul de lansare al Programului de Reţea al Beneficiarilor.

În scopul de a vă informa despre oportunităţile oferite în cadrul Programului de Reţea, beneficiarii trebuie să semneze secţiunea separată din formularul de Obligaţiuni Contractuale (care face parte de formularului de înregistrare online), asigurând consimţământul lor de a fi contactat de PRB. Semnarea acestei părţi a formularului este o decizie voluntară şi nu influenţează în nici un fel decizia de selectare a beneficiarilor.

Prin semnarea acestei secţiuni, beneficiarii sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizaţi pot fi utilizate în următoarele scopuri:

• Invitaţii de participare la activităţi din cadrul Programului;

• Crearea unei baze de date a celor interesaţi în activităţi PRB;

• Schimbul de date de contact în rândul membrilor PRB;

• Activităţi de informare despre Program.

Pentru a fi consideraţi eligibili pentu bursa RMUSP în anul universitar 2011-2012 candidaţii trebuie să respecte cele două termene limită/stadii prezentate mai jos.

7. Etapele de aplicare
Etapa întâi – Termen Limită: 30 aprilie 2011.

– Formularul de Aplicare trebuie completat electronic după criteriile următoare:

 • să fie completat în întregime: candidaţii trebuie să transmită toate informaţiile cerute şi să răspundă la fiecare întrebare inclusă în formular;
 • să conţină numele de familie şi prenumele complet, adresa poştală, ţară de reşedinţă, oraş, e-mail (dacă este cazul) şi numărul de telefon (vă rugăm indicaţi prefixul ţării şi judeţului!) – adresa trebuie sa fie valabilă pentru lunile de vară şi pe perioada anului şcolar;
 • să conţină numele întreg al Universităţii/Institutului, Facultăţii, Departamentului şi al specializării, anul de studiu în timpul anului academic 2011-2012 (spre exemplu anul întâi BA sau anul doi MA etc.); de asemenea, candidatul trebuie să estimeze anul absolvirii;
 • să conţină recunoaşterea faptului că este de etnie romă şi este interesat de problemele romilor;
 • să conţină un buget schiţă
 • să conţină o descriere a rezultatelor academice ale candidatului din anul şcolar precendent
 • să conţină un eseu despre problemele cele mai urgente pe care comunitatea romă are de rezolvat în ţara respectivă, cum influenţează acestea comunitatea locală, precum şi modurile în care candidatul crede că aceste probleme ar putea fi rezolvate.

– Scrisoarea de Recomandare trebuie să fie scanată şi ataşată formularului online şi:

 • să fie completată de cineva familiarizat cu activitatea dumneavoastră academică sau/şi activităţile dumneavoastre legate de romi. O astfel de persoană poate fi un profesor de la universitate, un lider ONG sau superiorul de la locul de muncă;
 • să aibă semnătura originală şi ştampilă (dacă este cazul) a persoanei care acordă scrisoarea de recomandare;
 • să NU fie scrisă de o rudă sau de către un prieten;
 • să NU fie scrisă de o persoană care a candidat pentru bursă în anul academic 2011-2012 sau care primeşte în prezent bursa REF/SP !

– Foaia Matricolă trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o foaie matricolă / adeverinţă oficială pentru toţi anii universitari de studii şi pentru semestrul I al anului universitar 2010-2011 sau o foaie matricolă / adeverinţă oficială pentru ultimul an academic absolvit (liceu, universitate, master sau nivel doctoral),
 • să poarte ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii.

– Informaţiile bancare tebuie să fie incluse în formularul online:

 • trebuie  să conţină informaţii precum: numele deţinătorului de cont, contul bancar în EURO, SWIFT, IBAN, şi adresa băncii. Contul bancar va trebui deschis pe numele Aplicantului şi să fie valid în perioada anului şcolar 2011-2012

– Copia după actul de identitate sau paşaport trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • Să fie lizibil, iar în cazul actului de identitate să aibă copie faţă – verso

– “Obligaţiuni Contractuale” face parte de formularul online care trebuie să fie acceptată de candidat pentru a putea participa în concursul pentru bursele academice.

 • „Obligaţiunile Contractuale” este un document cu caracter juridic care serveşte drept un acord al aplicantului prin care urmează cerinţele şi condiţiile REF/SP, în cazul în care aplicantul este selectat pentru a primi bursa;
 • Obligaţiunile Contractuale în limba engleză, precum şi traducerea în limbile native ale aplcanţilor (numai perntru uz informativ) sunt incluse în Aplica’ie şi trebuie citite şi semnate electronic de candidat.
 • Vă rugăm să reţineţi că semnarea Obligaţiunilor Contractuale nu garantează selectarea candidatului pentru bursă.

Etapa a doua – termen Limită: 31 Octombrie 2011

– Adeverinţa / Certificatul de Înmatriculare trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o adeverinţă de înmatriculare în original emisă de către universitatea aplicantului, în care să se specifice că aplicantul este înscris în anul academic 2011-2012;
 • să conţină numele complet al candidatului, anul de studiu, numele universităţii, facultatea, departamentul, specializarea şi tipul de studii urmat (la zi, fără frecvenţă, la distanţă etc.);
 • să NU conţină modificări cu excepţia celor însoţite de ştampilă şi de semnătura persoanei emitente

– Adeverinţa privind Taxa de Şcolarizare trebuie să fie scanată şi ataşată la formularul online:

 • să fie o adeverinţă în original privind taxa de şcolarizare care să indice cuantumul taxei pentru anul academic 2011-2012 (dacă este cazul); În cazul în care pe adeverinţă este menţionată taxa de şcolarizare va fi nevoie de încă o ştampilă în dreptul sumei;

Vă rugăm să reţineţi că începând din anul 2011 întregul process de aplicare la bursele academice REF se desfăşoară electronic, şi formularele de înregistrare ca şi celelalte documente necesare pentru candidaţi se pot găsi pe pagina de internet a REF.

În cazul în care candidaţii doresc să contacteze Programul cu întrebări sau au nevoie de informaţii suplimentare ei trebuie să adreseze un mesaj electronic coordinatorului programului în ţara respectivă sau la adresa scholarships@romaeducationfund.org.

În atenţia candidaţilor – Termene limită de urmărit

30 aprilie 2011 Termenul limită pentru depunerea formularului electronic de aplicare
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea scrisorii /scrisorilor de recomandare, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea foilor matricole /adeverinţelor, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru indicarea datelor bancare în formularul electronic
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea buletinului sau paşaportului, ataşate de formularul de aplicare
Termenul limită pentru semnarea Obligaţiilor Contractuale (o parte separată a formularului electronic)
Vara anului 2011 Sesiuni de orientare pentru candidaţii noi (datele precise vor fi communicate mai târziu)
15 octombrie 2011 Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea Certificatului de Înmatriculare, ataşată de formularul online
Termenul limită pentru scanarea şi încărcarea Adeverinţei privind Taxa de Şcolarizare (după caz), ataşată de formularul online
30 noiembrie 2011 Termenul limită pentru contestaţii împotriva deciziei Comisiei  Naţionale de Selecţie.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, în concordanţă cu procedurile şi reglemenările programului REF/SP, candidaţii responsabili de trimiterea documentelor falsificate vor fi excluşi din toate programele viitoare lansate de REF

http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-pentru-anul-academic-2011-2012

RomLink este un egroup de discutii gratuit, informal, non-profit, apolitic si non-partizan.
Responsabilitatea declaratiilor si a continutului mesajelor si materialelor circulate pe egroup revine in totalitate autorilor, in acest sens RomLink delimitandu-se de orice responsabilitate sau asociere cu declaratiile calomnioase, cu caracter criminal, rasist, discriminatoriu sau in masura sa aduca ofensa membrilor egroup-ului sau tertelor persoane /entitati.
Blog: http://rom-link.blogspot.com/
Facebook: http://tinyurl.com/3x7zq8g
YouTube: http://www.youtube.com/user/RomLink1
Twitter: http://twitter.com/RomLink
RomLink TV: http://www.livestream.com/romlink
ToolBar /Bara Instrumente: http://romlink.communitytoolbars.com/
Blog RomLink feed: http://feeds.feedburner.com/~r/Romlink/~6/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *